Privatlivspolitik I Kvikto.dk

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og information om behandling af persondata i Finans 247 Aps

1.    Persondatasikkerhed, Privatlivspolitik og Cookies i Finans 247 ApS

 

2.    Generel oplysningspligt

 

Finans 247 ApS er efter Databeskyttelsesforordningen (EU-forordning 2016/679) og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger, som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

I persondata-, privatlivs- og Cookiepolitikken kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger og ud fra hvilke principper.

Vi forklarer også, hvilke typer oplysninger vi indsamler, og hvad vi behandler dem til, og hvilke rettigheder du har, hvis eller når vi behandler oplysninger om dig.

 

Alt Behandling af personoplysninger i Finans 247 sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder EU's Databeskyttelsesforordning (2016/679).

 

3.    Dataansvarlig

 

Finans 247 optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, når vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Når Finans 247 optræder som dataansvarlig, kan oplysninger om vores behandling af personoplysninger findes i denne politik.

 

Finans 247 optræder som databehandler, når vi varetager en overførelse for en anden enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks.

 

Såfremt vi agerer på vegne af en af vores koncern forbundne selskaber fastsætter vi i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger.

 

Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

 

 

4.    Privatlivspolitik hos Finans 247 ApS

 

Vi arbejder altid for at give dig den bedst mulige oplevelse. For at kunne dette bruger vi cookies, således at vi kan genkende dine login-oplysninger og lagre dine oplysninger inden for Datatilsynets krav og anbefalinger. Finans 247 ApS ejer flere brands, herunder kassekreditten.dk, Minifinans.dk, Kvikto.dk og Folkelånet.dk.

 

5.    Hvad er personlige data?

Personlige data er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres blandt andet med et ID-nummer eller en eller flere faktorer, der er specifikke for en bestemt persons identitet. Personlige data kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser.

 

6.    Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af vores hjemmesider

 

På vores hjemmesider tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger som fx dit navn, din adresse, CPR-nr., e-mailadresse og telefonnummer.

 

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer, samt vores generelle forretningsbetingelser.

 

Oplysningerne bliver først og fremmest benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af vores hjemmeside. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

7.    Hvad er cookies?

 

For at kunne lagre dine oplysninger bruger vi cookies (små tekstfiler), der aktiveres, når du besøger Finans 247. Sådan kan vi bedst muligt:

 

 • Genkende dine log in-oplysninger, så du lettere kan logge ind på din profil.
 • Optimere din brugeroplevelse ved at gemme oplysninger om din færden på hjemmesiden.

 

Vi får ikke adgang til din computer.

 

Du kan altid slette dine cookies via indstillingerne i din browser. Dette betyder dog, at der startes forfra med lagring og brugeroptimering, næste gang du besøger Finans 247. Du kan også blokere lagring af cookies, hvilket dog betyder, at vi ikke kan sikre en optimal brugeroplevelse for dig.

 

8.    Hvilke oplysninger gemmes og hvorfor?

 

Indsamling af person- og kundeoplysninger

 

I Finans 247 indhenter vi oplysninger til brug for drift af kreditvirksomhed og udbud af finansielle ydelser af enhver art. Det gælder blandt andet:

 • Betalinger
 • Kunderådgivning, kundepleje og kundeadministration
 • Kreditvurdering
 • Nye produkter, analyser og markedsføring
 • Generel opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen

 

Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Finansielle og økonomiske oplysninger
 • Oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme
 • Følsomme oplysninger
 • Oplysninger, der er krævet af lovgivningen

 

I forhold til sidstnævnte kategori kræver lovgivningen, at vi indhenter følgende typer af oplysninger (samt relevant dokumentation) til brug for identifikation af dig, samt til indberetning til myndighederne:

 

Oplysninger om dig – dvs.: navn (som skal dokumenteres med kopi af pas, kørekort, sundhedskort eller tilsvarende), adresser samt CPR-nummer. Ved udenlandsk adresse indhentes desuden oplysning om hjemland og udenlandsk skatteydernummer.

 

Løbende oplysninger om dit formål med og det tilsigtede omfang af kundeforholdet hos os, hvor dine midler stammer fra og om evt. usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre.

 

I øvrigt indhenter vi oplysninger, som vi – efter en risikovurdering – finder nødvendige for at opfylde hvidvaskloven og modvirke hvidvask af penge. Personoplysninger, der er indhentet i henhold til hvidvaskloven, og som ikke er generelle personoplysninger, må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

For at kunne gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende henter vi oplysninger fra betalingsmodtagere, forretninger og pengeinstitutter, når du bruger kredit- eller betalingskort, Netbank, betalingstjenester eller anden betalingsformidling.

 

Vi henter oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, fx:

CPR-registret,

Sanktionsregistre fra EU eller FN (jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner) eller lignende (fx amerikanske myndigheder som OFAC).

 

Det sker f.eks. ved internetsøgninger, når det efter en risikovurdering er berettiget, og når det er i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer.

 

Ved kreditvurdering kan vi undersøge, om der er oplysninger registreret om dig i andre selskaber i Finans 247-koncernen (hvis lovgivningen tillader dette, eller du har givet samtykke), kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.

 

Vi modtager også oplysninger fra andre selskaber i Finans 247-koncernen ved disses underretning til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efter hvidvasklovgivningen.

 

Derudover modtager vi oplysninger om dig fra andre selskaber i Finans 247-koncernen og samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter). Det gør vi i tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller hvor der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1.

 

9.     Opbevaring af person- og kundeoplysninger

 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data.

 

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse.

 

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt. Det er afgørende for os, at du kan have tillid til, at dine oplysninger behandles sikkert og lovligt.

 

Såfremt du blot besøger vores hjemmeside, men ikke registrerer dig på siden, så gemmer vi kun dine cookies i op til 30 dage.

 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller giver os samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale, gemmer vi efter 30 dage kun dit navn, telefon nr. og din e-mail adresse.

 

Du skal oplyse dit CPR-nummer, så vi kan sikre, at det både er dig, der udfylder låneansøgningen, underskriver lånet og modtager pengene. Samtidig gemmer vi din låne- og tilbagebetalingshistorik. Dette bruges til bedre markedsføring til dig.

 

10.  Sikkerhed i vores platform

Vores kommunikation er sikret via SSL (Secure Socket Layer), der er en krypteringsprotokol til sikring af dine oplysninger. Dette er et krav ved håndtering af CPR-numre. Finans 247 er underlagt Datatilsynets krav og anbefalinger om databeskyttelse.

 

Sådan behandler vi personoplysninger i Finans 247 ApS

 

11.  Indsamling og behandling af oplysninger

 

For at Finans 247 ApS kan betjene dig, har vi brug for dit navn, adresse, CPR-nr., og du skal oplyse om dine skattemæssige forhold. Du skal dokumentere oplysningerne og kan blive bedt om at vise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr.

 

Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan vejlede eller i øvrigt betjene dig.

 

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger -  fx oplysninger i en mail eller i et budget, oplysninger om dit helbred, eller at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening – betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

 

Vi indhenter oplysninger til brug for udbud af forbrugslån, kundevejledning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

 

Finans 247 ApS henter oplysninger fra Det Centrale Personregister, Skat, OIS og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende. Vi registrerer kommunikation med dig og optager visse telefonsamtaler.

 

Vi har endvidere etableret videoovervågning af vores kontorer, både inde og ude, for at sikre at kun autoriserede personer får adgang til vores kontorer, således at uvedkommende ikke har fysisk adgang til vores IT systemer, og dermed de data vi opbevarer. Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage.

 

Som tidligere nævnt, er Finans 247 efter hvidvasklovgivningen forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter, samt at notere resultatet af disse undersøgelser.

 

Vi udveksler derfor oplysninger med andre selskaber i Finans 247 ApS koncernen ved underretning til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

 

Derudover modtager vi oplysninger om dig fra vores koncernforbundne selskaber i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer vi oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktion er gennemført.

 

12.  Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for Finans 247 ApS behandling er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til:

 

Hvidvaskloven

Skattekontrolloven

Bogføringsloven

Kreditaftaleloven

Databeskyttelsesloven

 

Derudover behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

 

Vi behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan f.eks. være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- sikkerheden m.v. og til direkte markedsføring.

 

13.  Videregivelse og overførsel af oplysninger

 

For at kunne opfylde aftaler med dig, f.eks. hvis du har anmodet os om at overføre et beløb til andre, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

 

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK iht. hvidvaskloven og til SKAT i medfør af skattekontrolloven. Derudover videregiver vi oplysninger internt i koncernen, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen.

 

Misligholder du dine forpligtelser over for Finans 247 ApS, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

 

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support kan personoplysninger blive overført til en databehandler. Vi bruger i den forbindelse en række juridiske mekanismer, herunder databehandleraftaler til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

 

Bortset fra i de tilfælde, der er nævnt ovenfor, afgiver vi ikke personhenførbare oplysninger til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger eller givet os tilladelse til at indhente disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, deltage i en undersøgelse eller har købt et produkt eller en ydelse.

 

14.  Vores tavshedspligt og din ret til indsigt

 

Finans 247 ApS medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde. Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Hvis du ønsker at få disse oplysninger, kan du kontakte os på dpo@finans247.com.

 

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan f.eks. ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

 

15.  Profilering og automatiske afgørelser

Finans 247 ApS foretager i de fleste tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger, f.eks. for at analysere dine økonomiske forhold eller dine præferencer. Det gør vi f.eks. hvis vi skal lave en lovpligtig kreditvurdering (kreditscore) og med henblik på at målrette vores markedsføring til dig.

 

16.  Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

 

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel. Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen. Hvis du ønsker, at vi skal rette dine oplysninger kan du kontakte os på info@kassekreditten.dk / kontakt@minifinans.dk / kontakt@kvikto.dk / kontakt@folkelaanet.dk.

 

17.  Begrænsning af behandling af oplysninger

 

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som vi har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Finans 247 ApS legitime interesser går forud for dine interesser.

 

Har du krav på sletning af de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

 

Er behandling af de oplysninger, vi har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

 

18.  Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Dette gøres ved at skrive til os på info@kassekreditten.dk / kontakt@minifinans.dk / kontakt@kvikto.dk /kontakt@folkelaanet.dk.

 

 

19.  Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

 

Hvis Finans 247 ApS behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

 

20.  Klage over Finans 247 ApS behandling af oplysninger

 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Finans 247 ApS. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig er:

 

Finans 247 ApS

Kristianiagade 1

2100 København Ø.

CVR-nr.  38143824

www.finans247.com

Tlf. +45 71 71 88 88

Finans 247 ApS er en del af Finans 247 koncernen, og du kan kontakte koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@finans247.com

 

21.  Web beacon/klare GIF (pixel tag)

 

Finans 247 ApS kan bruge web-beacons (nogen gange også kaldet "pixel tag") på vores websteder, og i forbindelse med html-nyhedsbreve. Vi bruger dem dog ikke til personlig identifikation af enkelte brugere. Web-beacons er sædvanligvis billeder (normalt 1 px.* 1 px. i størrelse), der placeres på et websted for at tælle antallet og adfærd af besøgende. Disse oplysninger bruges til at forbedre vores onlinetjenester. Web-beacons indsamler ikke andre oplysninger end de data din browser eller cookies stiller til rådighed. Hvis du slår cookies fra, kan en web-beacon ikke længere følge dine aktiviteter. Den kan dog fortsætte med at indsamle oplysninger om besøg fra din IP-adresse.

 

22.  Samtykke

 

Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger en af vores tilknyttede domæner:

 

Minifinans.dk

Kassekreditten.dk

Kvikto.dk

Folkelånet.dk

Finans247.com

 

Finans 247 ApS privatlivspolitik dækker også de domæner, der fører brugerne videre til ovenstående websteder, f.eks. låneguiden.eu.

 

Opdateringer

Finans 247 ApS evaluerer og opdaterer sin privatlivspolitik regelmæssigt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, der kan påvirke behandlingen af dine personlige data.

 

Denne Privatlivspolitik er senest opdateret den 28. marts 2019.