Læs Kvikto.dk's lånevilkår inden du tager et lån ✓ Sikker kredit online

Lånevilkår

Lånevilkår for Kvikto.dk

Kvikto.dk (ejet af Finans 247 ApS), CVR-nr: 38143824
Kristianiagade 1, 2100 København Ø
Tlf: 7077 7750
Email: kontakt@kvikto.dk
Kvikto.dk

Kreditvilkår gældende pr. 01.08.2017 for personer, der ønsker en kredit hos Kvikto.dk.

Kreditvilkårene inkluderer:

 1. Hvem kan få en kredit hos Kvikto.dk?
 2. Hvor meget kan jeg få som kredit?
 3. Kreditvurdering
 4. Kreditaftale
 5. Omkostninger & gebyrer
  5.1 Oprettelsesgebyr
  5.2 Minimumsbetaling
  5.3 Yderligere gebyrer og renter
 6. Gebyrer og renter hos Kvikto.dk
 7. Retningslinjer for kreditkort
  7.1 Sikkerhed
  7.2 Gem betalingskortet
  7.3 Tilbagebetaling via netbank
  7.4 Tilbagebetaling via betalingskort
  7.5 Automatisk tilbagebetaling
  7.6 Annullerede betalinger
 8. Fortrydelsesret
 9. Registrering af personoplysninger
  9.1 Fortrolighed
 10. Misligholdelse og misbrug
  10.1 Inddrivning og inkasso

  10.2 Misbrug
 11. Erstatningsansvar
 12. Kommunikation mellem dig og Kvikto.dk
 13. Klager
 14. Standardfortrydelsesformular

 

1. Hvem kan få en kredit hos Kvikto.dk?

Du kan få bevilget en kredit hos Kvikto.dk, hvis du er fyldt 21 år og myndig.

Derudover er der følgende krav for at få bevilget en kredit:

  • Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse
  • Du skal have en aktiv e-mail adresse
  • Du skal have et dansk mobiltelefonnummer og det skal være et abonnementstilmeldt mobiltelefonnummer – altså ikke et forudbetalt taletidskort
  • Du skal have en dansk bankkonto (NEMKonto)
  • Du skal give adgang til e-Skat og have en årsopgørelse
  • Du opfylder kravene omkring kreditvurdering i pkt. 3.

Bemærk! Der bevilges ingen lån, hvis du har RKI anmærkninger.

2. Hvor stor kredit kan jeg få?

Hos Kvikto.dk kan du ansøge om en kredit på mellem 3.000 og 15.000 kr. Du kan ansøge om den ønskede kredit, og vil blive godkendt til den, hvis du opfylder kravene i pkt. 3. Såfremt vi ikke kan give dig den ønskede kredit, men har mulighed for at tilbyde dig en mindre kredit, vil du kunne acceptere denne i stedet. Du kan kun have én kredit hos Kvikto.dk, og du må derfor ikke have et aktivt lån hos Finans 247 ApS’ datterselskaber MiniFinans.dk og Kassekreditten.dk.

3. Kreditvurdering

Kvikto.dk bevilger kreditter til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering. Denne kreditvurdering tager udgangspunkt i din seneste lønseddel / meddelelse om offentlige udbetalinger, samt oplysning om dine faste månedlige udgifter og din seneste årsopgørelse.
Ved ansøgning om en kredit hos Kvikto.dk, giver du os samtykke til, at indhente dine skatteoplysninger via e-Skat. Kvikto.dk anvender et scorekort til at foretage en kreditvurdering. Derudover indhenter Kvikto.dk information om dig fra eksterne oplysningsbureauer eksempelvis Experians RKI-register, samt andre debitorregistre. Kvikto.dk kan samtidig indhente yderligere oplysninger til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner. Kvikto.dk vurderer således din kreditværdighed ud fra en samlet vurdering, og forbeholder sig ret til at afslå en låneansøgning på baggrund af disse oplysninger.

4. Kreditaftale

Hvis du opfylder Kvikto.dk's krav, og vurderes kreditværdig, tilbydes du en kredit. Efter kreditvurderingen vil du muligvis blive spurgt om du har lyst til at forhøje dit kreditbeløb. Dette spørgsmål får du, fordi vi kreditvurderer dig til højere end det ansøgte beløb. Her har du naturligvis ret til at afslå om at forhøje kreditten, og fastholde den oprindelige ansøgning.
Kreditten bevilges altså jf. Pkt. 3, og sker efter en samlet kreditvurdering.  Såfremt du ønsker at godkende kreditten, skal du underskrive kreditaftalen med dit NemID. Kreditaftalen indeholder alle specifikke informationer om kreditten, løbetid, tilbagebetaling, debitorrenten, ÅOP mv.
Når du har godkendt kreditaftalen med NemID sendes hele din kredit til straksudbetaling. Alle udbetalinger sker automatisk til kredittagers NemKonto. Der udbetales også kreditter i weekender samt på helligdage.

5. Omkostninger & gebyrer

5.1 OPRETTELSESGEBYR

Når du opretter en kredit hos Kvikto.dk skal du betale to forskellige omkostninger. Oprettelsesgebyret er på 495 kr. og dækker oprettelsen af din kredit. Denne omkostning skal betales hver gang der oprettes en ny kredit. Oprettelsesgebyret bliver tillagt hovedstolen og skal betales sammen med denne, ved kredittens forfald.

5.2 MINIMUMSBETALING

Minimumsbetalingen udgør en rentebetaling af din udestående kredit på 12,5%. Har du eksempelvis en kredit på 4.000 kr. skal du betale 500 kr. pr måned i rente, for at opretholde din kredit. Minimumsbetalingen dækker alene den månedlige renteomkostning og betalingen nedbringer derved ikke kreditten. Såfremt du betaler mere end din månedlige minimumsbetaling, vil det resterende beløb afdrage på eventuelle gebyrer og herefter på kreditten.

6 Yderligere gebyrer og renter

I overensstemmelse med rentelovens regler for rykkerskrivelser og inkassovarsler, opkræver Kvikto.dk gebyrer ved eventuelt manglende betaling

Ved misligholdelse af din kreditaftale, er du pligtig til at betale de omkostninger der vil være ved en eventuelt inddrivelse af det udestående afdrag. Læs mere om proceduren ved eventuel misligholdelse under pkt 9 - Misligholdelse og misbrug.

7. Retningslinjer for kreditkort

7.1 SIKKERHED

Når du optager et lån på over kr. 3.000 hos Finans 247, skal du benytte et kreditkort. For at beskytte dine kortoplysninger vil du ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over til en betalingsside leveret af KORTA, der er certificeret til at håndtere betalingsdata. KORTA sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken Finans 247 eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

7.2 GEM BETALINGSKORTET

Dine betalingsoplysninger vil blive gemt samt opbevaret sikkert og fortroligt hos KORTA. Finans 247 vil herefter trække pengene automatisk i forbindelse med din månedlige ydelse.

Du kan når som helst vælge at få slettet din kortregistrering ved at tage kontakt til Finans 247. Du skal blot være opmærksom på, at såfremt du vælger at få slettet dine kreditkortoplysninger, så forfalder den samlede kredit inkl. tilgåede renter og gebyrer straks.

7.3 TILBAGEBETALING VIA NETBANK

Kreditten samt minimumsbetalinger kan betales via bankoverførsel, via betalingskort, samt via automatisk opkrævning på betalingskort.Ved en bankoverførsel skal pengene indbetales til Kvikto.dk's bankkonto:

REG NR: 7134
KONTONUMMER: 0001042621

Ved betaling via Netbank angives kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet og lånebeløbet (inklusiv renter og gebyrer) overføres til ovenstående bankkonto.

7.4 TILBAGEBETALING VIA BETALINGSKORT

Du kan foretage betalinger med betalingskort via din profil på Kvikto.dk. Følgende betalingskort kan benyttes til en tilbagebetaling:

VISA
VISA Electron
VISA Debit
Mastercard Direct
Mastercard Debit
Omkostninger ved betaling på kreditkort vil blive afholdt af Kvikto.dk og der pålægges derfor ikke yderligere omkostninger.

7.5 AUTOMATISK TILBAGEBETALING

Du har mulighed for, at indgå en automatisk betaling af minimumsbetalinger via kreditkort, så du undgår yderligere gebyrer ved for sen betaling. Betalingen vil blive opkrævet på dagen for minimumsbetalingen og du vil blive adviseret via mail.

Opkrævningen vil fremgå af din profil på Kvikto.dk og den automatiske opkrævning kan frameldes via din profil. Du kan også afmelde dit betalingskort ved at kontakte kundeservice via. e-mail eller telefon. Når den automatiske tilbagebetaling er gennemført, og Kvikto.dk har registreret tilbagebetalingen, vil du modtage en kvittering på e-mail. I forbindelse med tilmelding af dit kreditkort vil Finans 247 ApS reservere, eller trække, 1 kr. på dit kreditkort. Dette gøres for at sikre at du tilmelder et validt betalingskort. Beløbet der reserveres eller trækkes vil blive fratrukket i din lånehovedstol.

Skifter du betalingskort, mens du har en aktiv kredit, skal du straks oplyse dette til Kvikto.dk, og opdatere dine kontooplysninger via din profil på Kvikto.dk.

7.6 ANNULLEREDE BETALINGER

Foretager du en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig foretaget. Kvikto.dk er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på kreditten, som om betalingerne aldrig var foretaget.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde din kredit hos Kvikto.dk inden for 14 dage fra den dag du har underskrevet kreditaftalen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag udløber fristen den næstkommende hverdag. Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du indsende en skriftlig meddelelse via e-mail til hej@kvikto.dk. Du skal herefter tilbagebetale den samlede kredit, inklusiv de påløbende renter fra den dato, hvor kreditaftalen blev underskrevet, til den dato, hvor kreditten tilbagebetales. Tilbagebetalingen skal ske senest 30 dage efter du har indsendt en skriftlig meddelelse via e-mail til hej@kvikto.dk omkring udøvelsen af din fortrydelsesret.

9. Registrering af personoplysninger

Kvikto.dk registrerer automatisk dit navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og låneoplysninger ved ansøgningen om et lån. Her er Finans 247 ApS dataansvarlig iht. persondataloven og opbevaringen af dine data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger.
Kvikto.dk anvender som beskrevet ovenstående de indsamlede informationer til en kreditvurdering. Kvikto.dk forbeholder sig retten til at optage samtaler, eller på anden vis dokumentere kommunikation med dig. Kvikto.dk opbevarer dine oplysninger til brug af en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring. Du modtager kun markedsføring såfremt du aktivt har tilmeldt det, det kan til enhver tid frameldes via din profil hos Kvikto.dk.

9.1 FORTROLIGHED

Dine angivne oplysninger om dig selv, og oplysninger om kundeforholdet er fortrolige. Ved din ansøgning giver du samtykke til at Kvikto.dk er berettiget til at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til Kvikto.dk's advokater, revisorer, koncernforbundne selskaber, låneguiden.eu, potentielle nye långivere, samt SKAT. Denne videregivelse af oplysninger, sker under en forudsætning om at oplysningerne behandles fortroligt.

Derudover er Kvikto.dk berettiget til, at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus samt kreditregisteret. I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen er Kvikto.dk yderligere berettiget til at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en inddrivelse af et eventuelt udestående afdrag. Personoplysningerne registreres hos Finans 247 ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Som registreret hos Finans 247 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: hej@kvikto.dk

10. Misligholdelse og misbrug

10.1 Misligholdelse

Ved mere end 15 dages forfald af minimumsbetalingen iht. din kreditaftale/låneaftale, anses låne/kreditaftalen indgået mellem Kvikto.dk og dig for misligholdt. I dette tilfælde forfalder kreditten inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til retslig inkasso, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

10.2 Misbrug

Kvikto.dk politianmelder herudover svindel og misbrug uden yderligere varsel. I dette tilfælde forfalder kreditten inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overdraget eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

10.3 Indberetning til Experian (RKI), samt andre relevante registre

I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af låneaftalen vil Kvikto.dk indberette kunden til Experian (RKI), samt til andre relevante registre i henhold til gældende lovgivning.

10.4 Inddrivelse og Inkasso

Jvf. rentelovens bestemmelser, pålægges du et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker ved for sen betaling. Ved en manglende rettidig tilbagebetaling af lånet, har Kvikto.dk ret til at opkræve renter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 %. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10%.

Såfremt du ikke efter tre rykkere har betalt eller indgået en aftale om forlig, kan låneaftalen/kreditten enten bliver overdraget eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, med henblik på eventuel opnåelse af udlæg eller pant, tvangsauktion, konkursbehandling, samt indfrielse af hele gælden, Jvf. Gældende lovgivning herfor.

11. Erstatningsansvar

Kvikto.dk kan alene holdes ansvarlige i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler. Skulle du have angivet fejlagtige oplysninger, som lider til tab og skade, er Kvikto.dk ikke ansvarlig for dette. Yderligere frasiger Kvikto.dk sig ansvaret for indirekte skader. Kvikto.dk er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forhold eller udefrakommende begivenhed som forhindrer låntager i, at opfylde forpligtelserne i forbindelse med den indgåede aftale mellem Kvikto.dk og låntager. Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer er ikke Kvikto.dk ansvar. Yderligere er Kvikto.dk ikke erstatningsansvarlig for tab og skade, som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden Kvikto.dk.

12. Kommunikation mellem dig og Kvikto.dk

Kommunikation mellem dig og Kvikto.dk vedrørende låneaftalen skal foregå skriftligt via e-mail til hej@kvikto.dk.Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, skal du straks opdatere disse informationer via din Kvikto.dk profil. E-mail og sms beskeder anses altid for værende modtaget af dig, og det er derfor vigtigt at Kvikto.dk har dine opdaterede personlige oplysninger. Idet kreditaftalen bliver underskrevet af dig, giver du udtrykkeligt samtykke til, at Kvikto.dk og dennes repræsentanter kan kontakte dig via e-mail, brev og sms.

13. Klager

Ved en eventuel klage eller konflikt bedes du rette skriftlig henvendelse via e-mail til hej@kvikto.dk. Såfremt du ikke er tilfreds med den løsning, som i samarbejde med Kvikto.dk bliver fundet, kan du klage til Ankenævn for Finansieringsselskaber på finansanke.dk. Yderligere kan du finde informationer, eller rette eventuel klage til Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet eller Datatilsynet. Ved en eventuel klage findes oplysninger om proceduren på organisationernes hjemmesider.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.ec.europa.eu/consumers/odr/

14. Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)Til: Finans 247 ApS, Kristianiagade 1

2100 København Ø

E-mail: hej@kvikto.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: ___________________________

 

 

 

Forbrugerens navn:

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Forbrugerens adresse:

 

___________________________________________________________________

 

 

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _____________

 

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Privatlivspolitik hos Kvikto.dk

Information om behandling af persondata i Finans 247 Aps

Generel oplysningspligt

Inden Finans 247 ApS agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

 

Privatlivspolitik hos Finans 247 ApS

Vi arbejder altid for at give dig den bedst mulige oplevelse. For at kunne dette bruger vi cookies, så vi kan genkende dine log in-oplysninger og lagre dine oplysninger inden for Datatilsynets krav og anbefalinger. Finans 247 ApS ejer flere brands, herunder Kvikto.dk, Kassekreditten.dk og Minifinans.dk blandt andre.

 

Hvad er cookies?

For at kunne lagre dine oplysninger bruger vi cookies (små tekstfiler), der aktiveres, når du besøger vores domæner. Sådan kan vi bedst muligt:

- Genkende dine log in-oplysninger, så du lettere kan logge ind på din profil.

- Optimere din brugeroplevelse ved at gemme oplysninger om din færden på hjemmesiden.

Vi får ikke adgang til din computer.

Du kan altid slette dine cookies via indstillingerne i din browser. Dette betyder dog, at der startes forfra med lagring og brugeroptimering, næste gang du besøger Kvikto.dk.

Du kan også blokere lagring af cookies, hvilket dog betyder, at vi ikke kan sikre en optimal brugeroplevelse for dig.

 

Hvad er personlige data?

Personlige data er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres blandt andet med et ID-nummer eller en eller flere faktorer, der er specifikke for en bestemt persons identitet.

 

Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af vores hjemmesider

På vores hjemmesider tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger som fx dit navn, din adresse, CPR-nr., e-mailadresse og telefonnummer.

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt vores generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver først og fremmest benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af vores hjemmeside. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

 

Sådan behandler vi personoplysninger i Finans 247 ApS

1. Indsamling og behandling af oplysninger 

For at Finans 247 ApS kan betjene dig, har vi brug for dit navn, adresse, CPR-nr., og du skal oplyse om dine skattemæssige forhold. Du skal dokumentere oplysningerne og kan blive bedt om at vise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr.

Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan vejlede eller i øvrigt betjene dig.

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger - fx oplysninger i en mail eller et budget om dit helbred eller at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening – betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Vi indhenter oplysninger til brug for udbud af forbrugslån, kundevejledning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Finans 247 ApS henter oplysninger fra Det Centrale Personregister, Skat, OIS og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Vi registrerer kommunikation med dig og optager visse telefonsamtaler. Vi har etableret videoovervågning ved vores indgange.

Efter hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter, samt at notere resultatet af disse undersøgelser.

Vi udveksler oplysninger med andre selskaber i Finans 247 ApS koncernen ved underretning til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

Derudover modtager vi oplysninger om dig fra vores koncernforbundne selskaber i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer vi oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktion er gennemført. Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi bl.a. for at sikre os mod svig.

2. Grundlag for behandling af oplysninger 

Lovgrundlaget for Finans 247 ApS behandling er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder

 • Hvidvaskloven
 • Skattekontrolloven
 • Bogføringsloven
 • Kreditaftaleloven
 • Databeskyttelsesloven

Derudover behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Vi behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- sikkerheden og til direkte markedsføring.

3. Videregivelse og overførsel af oplysninger 

For at kunne opfylde aftaler med dig, f.eks. hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK iht. hvidvaskloven og til SKAT i medfør af skattekontrolloven.

Derudover videregiver vi oplysninger internt i koncernen, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen.

Misligholder du dine forpligtelser over for Finans 247 ApS, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support kan personoplysninger blive overført til en databehandler.  Vi bruger i den forbindelse en række juridiske mekanismer, herunder databehandleraftaler til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

4. Vores tavshedspligt og din ret til indsigt

Finans 247 ApS medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan f.eks. ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

5. Profilering og automatiske afgørelser 

Finans 247 ApS foretager i visse tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger, f.eks. for at analysere dine økonomiske forhold eller dine præferencer. Det gør vi f.eks. hvis vi skal lave en lovpligtig kreditvurdering (kreditscore) og med henblik på at målrette vores markedsføring til dig. Finans 247 ApS anvender primært automatiske afgørelser.

6. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

7. Begrænsning af behandling af oplysninger 

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som vi har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Finans 247 ApS legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav på sletning af de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Er behandling af de oplysninger, vi har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

8. Du kan tilbagekalde dit samtykke 

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

9. Ret til at få udleveret dine oplysninger
(dataportabilitet)

Hvis Finans 247 ApS behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

10. Klage over Finans 247 ApS behandling af oplysninger 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Finans 247 ApS. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

11. Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver 

Dataansvarlig er:

Finans 247 ApS
Kristianiagade 1
2100 København Ø.
CVR-nr.  38143824
www.finans247.com
Tlf. +45 71 71 88 88
Finans 247 ApS er en del af Finans 247 ApS koncernen, og du kan kontakte koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@finans247.com

Web beacon/klare GIF (pixel tag)

Finans 247 ApS kan bruge web-beacons (nogen gange også kaldet "pixel tag") på vores websteder, og i forbindelse med html-nyhedsbreve. Vi bruger dem dog ikke til personlig identifikation af enkelte brugere. Web-beacons er sædvanligvis billeder (normalt 1 px.* 1 px. i størrelse), der placeres på et websted for at tælle antallet og adfærd af besøgende. Disse oplysninger bruges til at forbedre vores onlinetjenester. Web-beacons indsamler ikke andre oplysninger end de data din browser eller cookies stiller til rådighed. Hvis du slår cookies fra, kan en web-beacon ikke længere følge dine aktiviteter. Den kan dog fortsætte med at indsamle oplysninger om besøg fra din IP-adresse.

Samtykke

Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger en af vores tilknyttede domæner:

 • Kvikto.dk
 • Kassekreditten.dk
 • Finans247.com
 • Minifinans.dk

Finans 247 ApS persondatapolitik dækker også de domæner, der fører brugerne videre til ovenstående websteder, f.eks. låneguiden.eu.

Personoplysninger

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, deltage i en undersøgelse eller købt et produkt eller ydelse.

 

Opdateringer

Finans 247 ApS evaluerer og opdaterer sin privatlivspolitik regelmæssigt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne fortrolighedspolitik for eventuelle ændringer, der kan påvirke behandlingen af dine personlige data.

 

Sikkerhed i vores platform

Vores kommunikation er sikret via SSL (Secure Socket Layer), der er en krypteringsprotokol til sikring af dine oplysninger. Dette er et krav ved håndtering af CPR-numre.

 

Finans 247 ApS er underlagt Datatilsynets krav og anbefalinger i henhold til persondatalovens krav om databeskyttelse.